خانه دوست کجاست؟؟؟ خانه دوست کجاست؟ من دلو زدم به دریا و دنبال معشوقم هستم ...خدایا کجایی؟؟؟ دانشجوی پزشکیم ورودی...شهر .... حرفام به استناد و به کپی از یه استاد عزیزه که منو با عشق اشنا کرد...خانم ن. معلم صبورم خواهشا بدون نظر دادن خارج نشین ...ممنون http://khaneyedoostkojast.mihanblog.com 2020-04-05T23:21:04+01:00 text/html 2011-01-26T14:40:30+01:00 khaneyedoostkojast.mihanblog.com .....doctor از حافظ http://khaneyedoostkojast.mihanblog.com/post/23 <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 102, 102);" class="b"> <div class="m1"> <p><font size="3">خم زلف تو دام کفر و دین است</font></p> </div> <div class="m2"> <p><font size="3">ز کارستان او یک شمه این است</font></p> </div> </div> <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 102, 102);" class="b"> <div class="m1"> <p><font size="3">جمالت معجز حسن است لیکن</font></p> </div> <div class="m2"> <p><font size="3">حدیث غمزه‌ات سحر مبین است</font></p> </div> </div> <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 102, 102);" class="b"> <div class="m1"> <p><font size="3">ز چشم شوخ تو جان کی توان برد</font></p> </div> <div class="m2"> <p><font size="3">که دایم با کمان اندر کمین است</font></p> </div> </div> <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 102, 102);" class="b"> <div class="m1"> <p><font size="3">بر آن چشم سیه صد آفرین باد</font></p> </div> <div class="m2"> <p><font size="3">که در عاشق کشی سحرآفرین است</font></p> </div> </div> <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 102, 102);" class="b"> <div class="m1"> <p><font size="3">عجب علمیست علم هیئت عشق</font></p> </div> <div class="m2"> <p><font size="3">که چرخ هشتمش هفتم زمین است</font></p> </div> </div> <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 102, 102);" class="b"> <div class="m1"> <p><font size="3">تو پنداری که بدگو رفت و جان برد</font></p> </div> <div class="m2"> <p><font size="3">حسابش با کرام الکاتبین است</font></p> </div> </div> <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 102, 102);" class="b"> <div class="m1"> <p><font size="3">مشو حافظ ز کید زلفش ایمن</font></p> </div> <div class="m2"> <p><font size="3">که دل برد و کنون دربند دین است</font></p><p><font size="3"><span style="color: rgb(204, 0, 0);">منبع :ganjoor.net</span><br></font></p> </div> </div> <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 102, 102);" class="spacer"><font size="3">&nbsp;</font></div> text/html 2011-01-26T14:22:21+01:00 khaneyedoostkojast.mihanblog.com .....doctor روز از نو http://khaneyedoostkojast.mihanblog.com/post/22 <font size="4"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">سلام نمیدونم چند وقته که ننوشتم ، بهم خرده نگیرین، در حال کاوش در جزوات گرانقدر و شب نشینی هستم!!!<br>این ترم خیلی حجیم بود ولی خوبی زندگی به گذشتنه مگه نه؟<br>کلی برنامه واسه تعطیلات بعد امتحانا دارم....<br>خوبی کردن به آدمایی که عادت کردن به همه بدی کنن سخته ولی خدا با شیرینی خاصی تو دل آدم و حل مشکلات جبران میکنه...<br>درس خوبی واسم بود...ولی خب پیاده کردنش خیلی آسون نیست باید سعیمو کنم.</span></font><img src="https://www.everythingbaby.com.au/product_images/uploaded_images/baby.jpg" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><br><font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="4">منبع عکس:https://www.everythingbaby.com.au/product_images/uploaded_images/baby.jpg</font><br><font size="4"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> </span></font> text/html 2010-12-04T18:03:26+01:00 khaneyedoostkojast.mihanblog.com .....doctor ستار http://khaneyedoostkojast.mihanblog.com/post/21 <font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="4">سلام بعد یه مدت بالاخره دوباره اومدم...<br>راستش یاد این موضوع افتادم ...میدونین همه ما یه سری عیبایی داریم ولی همیشه میتونیم همدیگرو تحمل کنیم چرا؟؟؟<br>به قول استاد اگه یه لحظه خداوند ستار العیوب نبود ماها نمیتونستیم یه لحظه وایسیم و از همدیگه فرار میکردیم...<br>اوست که عیبای ما رو میپوشونه و آبرومونو حفظ میکنه.امیدوارم که یادمون نره چقدر به ما لطف داره...<br><br></font><div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="b"> <div class="m1"> <p><font size="4">ساقی ار باده از این دست به جام اندازد</font></p> </div> <div class="m2"> <p><font size="4">عارفان را همه در شرب مدام اندازد</font></p> </div> </div> <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="b"> <div class="m1"> <p><font size="4">ور چنین زیر خم زلف نهد دانه خال</font></p> </div> <div class="m2"> <p><font size="4">ای بسا مرغ خرد را که به دام اندازد</font></p> </div> </div> <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="b"> <div class="m1"> <p><font size="4">ای خوشا دولت آن مست که در پای حریف</font></p> </div> <div class="m2"> <p><font size="4">سر و دستار نداند که کدام اندازد</font></p> </div> </div> <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="b"> <div class="m1"> <p><font size="4">زاهد خام که انکار می و جام کند</font></p> </div> <div class="m2"> <p><font size="4">پخته گردد چو نظر بر می خام اندازد</font></p> </div> </div> <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="b"> <div class="m1"> <p><font size="4">روز در کسب هنر کوش که می خوردن روز</font></p> </div> <div class="m2"> <p><font size="4">دل چون آینه در زنگ ظلام اندازد</font></p> </div> </div> <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="b"> <div class="m1"> <p><font size="4">آن زمان وقت می صبح فروغ است که شب</font></p> </div> <div class="m2"> <p><font size="4">گرد خرگاه افق پرده شام اندازد</font></p> </div> </div> <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="b"> <div class="m1"> <p><font size="4">باده با محتسب شهر ننوشی زنهار</font></p> </div> <div class="m2"> <p><font size="4">بخورد باده‌ات و سنگ به جام اندازد</font></p> </div> </div> <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="b"> <div class="m1"> <p><font size="4">حافظا سر ز کله گوشه خورشید برآر</font></p> </div> <div class="m2"> <p><font size="4">بختت ار قرعه بدان ماه تمام اندازد</font></p> </div> </div> <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="spacer"><font size="4">&nbsp;</font></div> <font size="4"><span style="text-decoration: underline; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">منبع</span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">:ganjoor.net</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></font> text/html 2010-10-22T10:56:14+01:00 khaneyedoostkojast.mihanblog.com .....doctor خیریت http://khaneyedoostkojast.mihanblog.com/post/20 <font size="4"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">سلام شنیدین بعضیا میگن یه اتفاقی یه خیریتی توش بوده این جوری شده.<br>چند وقت پیشا از دست بعضی از این بنده های خدا خیلی بابت یه بی معرفتی ناراحت شده بودم ولی هرچی میگذره میبینم انگار بهتره اون چیزی که همش میخواستم نشد.<br>یاد آیه ای افتادم که میگه شاید شما فکر میکنین یه چیزی واستون خیره ولی بده و بر عکس. البته این مفهومش بود چون دقیقش رو بلد نیستم.<br>خواستم بگم گاهی اوقات لازمه&nbsp; در مورد شرایط دست به قضاوت نزنیم و کمی بیشتر صبور باشیم.</span></font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/94.gif"><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/71.gif"><font size="4"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> </span></font> text/html 2010-10-12T17:54:31+01:00 khaneyedoostkojast.mihanblog.com .....doctor خجالت http://khaneyedoostkojast.mihanblog.com/post/19 <font size="4"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">سلام اول متشکرم از همه دوستانی که تو این چند روزه به وبم سر زدن</span></font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/67.gif"><font size="4"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">.دوم این که شرمنده نبودم... این چند روزه درگیر دانشگاه و رفت و آمد بودم.</span></font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/66.gif"><br><font size="4"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">این پست بر اساس یه داستان و یه آدم واقعی است.</span></font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/86.gif"><br><font size="4"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">روزای اول دانشگاه مثل برق و باد گذشت.کلا بچه ها از اول به چند دسته تقسیم شدن....<br></span></font> text/html 2010-10-03T20:58:35+01:00 khaneyedoostkojast.mihanblog.com .....doctor گله http://khaneyedoostkojast.mihanblog.com/post/18 <font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">خواستم بابت یه موضوعی از بنده هاش پیشش گله کنم نمیذاره پس این شعرو میذارم تا یادم باشه هرچه از دوست رسد نکوست.<br>از دست یه سری از آدما خسته شدم ولی سعی میکنم بهش دیگه فکر نکنم.<br>پ.ن.به زودی زود اون تحقیق ادیانو میذارم.</span></font><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/91.gif"><div class="spacer">&nbsp;</div> <div class="b"> <div class="m1"> <p>در نظربازی ما بی‌خبران حیرانند</p> </div> <div class="m2"> <p>من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند</p> </div> </div> <div class="b"> <div class="m1"> <p>عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی</p> </div> <div class="m2"> <p>عشق داند که در این دایره سرگردانند</p> </div> </div> <div class="b"> <div class="m1"> <p>جلوه گاه رخ او دیده من تنها نیست</p> </div> <div class="m2"> <p>ماه و خورشید همین آینه می‌گردانند</p> </div> </div> <div class="b"> <div class="m1"> <p>عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدا</p> </div> <div class="m2"> <p>ما همه بنده و این قوم خداوندانند</p> </div> </div> <div class="b"> <div class="m1"> <p>مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم</p> </div> <div class="m2"> <p>آه اگر خرقه پشمین به گرو نستانند</p> </div> </div> <div class="b"> <div class="m1"> <p>وصل خورشید به شبپره اعمی نرسد</p> </div> <div class="m2"> <p>که در آن آینه صاحب نظران حیرانند</p> </div> </div> <div class="b"> <div class="m1"> <p>لاف عشق و گله از یار زهی لاف دروغ</p> </div> <div class="m2"> <p>عشقبازان چنین مستحق هجرانند</p> </div> </div> <div class="b"> <div class="m1"> <p>مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار</p> </div> <div class="m2"> <p>ور نه مستوری و مستی همه کس نتوانند</p> </div> </div> <div class="b"> <div class="m1"> <p>گر به نزهتگه ارواح برد بوی تو باد</p> </div> <div class="m2"> <p>عقل و جان گوهر هستی به نثار افشانند</p> </div> </div> <div class="b"> <div class="m1"> <p>زاهد ار رندی حافظ نکند فهم چه شد</p> </div> <div class="m2"> <p>دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند</p> </div> </div> <div class="b"> <div class="m1"> <p>گر شوند آگه از اندیشه ما مغبچگان</p> </div> <div class="m2"> <p>بعد از این خرقه صوفی به گرو نستانند</p> </div> </div> <div class="spacer">&nbsp;</div><br> text/html 2010-09-18T10:05:12+01:00 khaneyedoostkojast.mihanblog.com .....doctor ادیان http://khaneyedoostkojast.mihanblog.com/post/15 <font size="4"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">سال پیش که تازه دانشگاه قبول شده بودم رفتم دنبال سوالی که همیشه داشتم...چه دینی بهتره و چرا؟؟؟</span></font><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/63.gif"><br><font size="4"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">از امروز همین طور که جستجو میکنم نتایج جستجو و نظر خودم رو میذارم امیدوارم که مفید باشه هم واسه من هم شما<font size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br><br>روزها فکر من اینست و همه شب سخنم<br>که چرا غافل از احوال دل خویشتنم<br>از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود<br>به کجا میروم آخر ننمایی وطنم </span></font></span></font><font size="4"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font> text/html 2010-09-16T19:16:53+01:00 khaneyedoostkojast.mihanblog.com .....doctor آدما http://khaneyedoostkojast.mihanblog.com/post/17 <font size="4"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">نمیدونم تا حالا به یه همچین آدمایی بر خورد کردین؟؟؟<br>تا وقتی زنده هستیم دست از آزار ما بر نمیداره وقتی که مردیم یه نگون بخت دیگه رو پیدا میکنه به خاطر یاد و احترام به ما و این که چه قدر واسش عزیز بودیم </span></font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/44.gif"><font size="4"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">!!!! اونو اذیت میکنه میگه من تازه یه عزیزی رو از دست دادم نمیشه مهمونی برم تو هم نرو و..... <br>چرا وقتی زنده ایم قدر ما دونسته نمیشه؟؟؟ چرا نمیدونم... ولی گاهی احساس میکنم بعضیا مردشون بی آزارتر از زندشونه</span></font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/76.gif"><br><font size="4"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">به قول استاد باید از دست و زبان خودمون در امان باشیم............... اگه باشیم (به فرض محال)&nbsp; از مال بقیه چی؟<br>این چند تا پست آخر انرژیام خیلی منفی شده شرمنده</span></font> <font size="4"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">بعدیا رو سعی میکنم بهتر بشه</span></font><br><div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="b"> <div class="m1"> <p><font size="3">بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست</font></p> </div> <div class="m2"> <p><font size="3">بگشای لب که قند فراوانم آرزوست</font></p> </div> </div> <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="b"> <div class="m1"> <p><font size="3">ای آفتاب حسن برون آ دمی ز ابر</font></p> </div> <div class="m2"> <p><font size="3">کان چهره مشعشع تابانم آرزوست</font></p> </div> </div> <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="b"> <div class="m1"> <p><font size="3">بشنیدم از هوای تو آواز طبل باز</font></p> </div> <div class="m2"> <p><font size="3">باز آمدم که ساعد سلطانم آرزوست</font></p> </div> </div> <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="b"> <div class="m1"> <p><font size="3">گفتی ز ناز بیش مرنجان مرا برو</font></p> </div> <div class="m2"> <p><font size="3">آن گفتنت که بیش مرنجانم آرزوست</font></p> </div> </div> <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="b"> <div class="m1"> <p><font size="3">وان دفع گفتنت که برو شه به خانه نیست</font></p> </div> <div class="m2"> <p><font size="3">وان ناز و باز و تندی دربانم آرزوست</font></p> </div> </div> <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="b"> <div class="m1"> <p><font size="3">در دست هر کی هست ز خوبی قراضه‌هاست</font></p> </div> <div class="m2"> <p><font size="3">آن معدن ملاحت و آن کانم آرزوست</font></p> </div> </div> <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="b"> <div class="m1"> <p><font size="3">این نان و آب چرخ چو سیل‌ست بی‌وفا</font></p> </div> <div class="m2"> <p><font size="3">من ماهیم نهنگم عمانم آرزوست</font></p> </div> </div> <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="b"> <div class="m1"> <p><font size="3">یعقوب وار وااسفاها همی‌زنم</font></p> </div> <div class="m2"> <p><font size="3">دیدار خوب یوسف کنعانم آرزوست</font></p> </div> </div> <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="b"> <div class="m1"> <p><font size="3">والله که شهر بی‌تو مرا حبس می‌شود</font></p> </div> <div class="m2"> <p><font size="3">آوارگی و کوه و بیابانم آرزوست</font></p> </div> </div> <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="b"> <div class="m1"> <p><font size="3">زین همرهان سست عناصر دلم گرفت</font></p> </div> <div class="m2"> <p><font size="3">شیر خدا و رستم دستانم آرزوست</font></p> </div> </div> <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="b"> <div class="m1"> <p><font size="3">جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او</font></p> </div> <div class="m2"> <p><font size="3">آن نور روی موسی عمرانم آرزوست</font></p> </div> </div> <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="b"> <div class="m1"> <p><font size="3">زین خلق پرشکایت گریان شدم ملول</font></p> </div> <div class="m2"> <p><font size="3">آن‌های هوی و نعره مستانم آرزوست</font></p> </div> </div> <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="b"> <div class="m1"> <p><font size="3">گویاترم ز بلبل اما ز رشک عام</font></p> </div> <div class="m2"> <p><font size="3">مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست</font></p> </div> </div> <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="b"> <div class="m1"> <p><font size="3">دی شیخ با چراغ همی‌گشت گرد شهر</font></p> </div> <div class="m2"> <p><font size="3">کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست</font></p> </div> </div> <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="b"> <div class="m1"> <p><font size="3">گفتند یافت می‌نشود جسته‌ایم ما</font></p> </div> <div class="m2"> <p><font size="3">گفت آنک یافت می‌نشود آنم آرزوست</font></p> </div> </div> <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="b"> <div class="m1"> <p><font size="3">هر چند مفلسم نپذیرم عقیق خرد</font></p> </div> <div class="m2"> <p><font size="3">کی آن عقیق نادر ارزانم آرزوست</font></p> </div> </div> <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="b"> <div class="m1"> <p><font size="3">پنهان ز دیده‌ها و همه دیده‌ها از اوست</font></p> </div> <div class="m2"> <p><font size="3">آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست</font></p> </div> </div> <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="b"> <div class="m1"> <p><font size="3">خود کار من گذشت ز هر آرزو و آز</font></p> </div> <div class="m2"> <p><font size="3">از کان و از مکان پی ارکانم آرزوست</font></p> </div> </div> <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="b"> <div class="m1"> <p><font size="3">گوشم شنید قصه ایمان و مست شد</font></p> </div> <div class="m2"> <p><font size="3">کو قسم چشم صورت ایمانم آرزوست</font></p> </div> </div> <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="b"> <div class="m1"> <p><font size="3">یک دست جام باده و یک دست جعد یار</font></p> </div> <div class="m2"> <p><font size="3">رقصی چنین میانه میدانم آرزوست</font></p> </div> </div> <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="b"> <div class="m1"> <p><font size="3">می‌گوید آن رباب که مردم ز انتظار</font></p> </div> <div class="m2"> <p><font size="3">دست و کنار و زخمه عثمانم آرزوست</font></p> </div> </div> <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="b"> <div class="m1"> <p><font size="3">من هم رباب عشقم و عشقم ربابی‌ست</font></p> </div> <div class="m2"> <p><font size="3">وان لطف‌های زخمه رحمانم آرزوست</font></p> </div> </div> <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="b"> <div class="m1"> <p><font size="3">باقی این غزل را ای مطرب ظریف</font></p> </div> <div class="m2"> <p><font size="3">زین سان همی‌شمار که زین سانم آرزوست</font></p> </div> </div> <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="b"> <div class="m1"> <p><font size="3">بنمای شمس مفخر تبریز رو ز شرق</font></p> </div> <div class="m2"> <p><font size="3">من هدهدم حضور سلیمانم آرزوست</font></p> </div> </div><br> text/html 2010-09-15T16:26:48+01:00 khaneyedoostkojast.mihanblog.com .....doctor توهم http://khaneyedoostkojast.mihanblog.com/post/16 <font size="4"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">سلام <br>موضوعی که این روزا خیلی داغه...آتش زدن قرآن؟؟؟!!!</span></font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/42.gif"><br><font size="4"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">1.مغازه داری خودش گفته کیفی رو 5000 تومن از چین خریده به فامیل ما 70000 فروخته</span></font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/68.gif"><font size="4"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">-----------------------امروز سراسر ایران بازارا در اعتراض به هتک حرمت قرآن بسته بودند.</span></font><br><font size="4"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">2.تو دانشگاه توی صف به هزار بدبختی کنار آقایون وایسادی و منتظری که بری فلان جا یه چند نفر دانشجوی پزشکی که یکیشون که مثلا خیلی هم ادعای دینداری داره همینجوری راحت میره جلوت وایمیسته</span></font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/45.gif"><font size="4"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">----------------------------در سراسر کشور در اعتراض به هتک حرمت قرآن راهپیمایی دسته جمعی شده<br>3.به یکی از بچه های به ظاهر دین دار زنگ زدم هفته نزدیک امتحانا جواب نمیده بعدا میگه داشتم کتاب داستان میخوندم چند وقت بعد:شاگرد دوم کلاس میشه</span></font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/13.gif"><font size="4"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">----------------------------در سراسر کشور..........<br>4.میشنوی به خاطر یه اشتباه غیر عمد تو پشت سرت همون آدمای شماره 2 چه حرفای مفتی زدن</span></font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/46.gif"><font size="4"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">--------------------------در سراسر کشور..........................<br>نمیدونم خیلیا خودشون رو زدن به نفهمی یا توهم زدن یا توی جهل هستن خواهشا همه از این خواب بیدار شیم</span></font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/28.gif"><br><font size="4"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">هر روز خدا... ماها بارها و بارها قرآن خدا رو زیر پا میزاریم و آتیش میزنیم و عین خیالمونم نیست ...اعتراض به هتک حرمت خوبه ولی کاش هر روز هر دفعه به خودمون اعتراض کنیم</span></font><font size="4"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> </span></font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/70.gif"><br><img src="http://downhunt.com/wp-content/uploads/2010/03/quran.jpg" alt="" border="0" hspace="0" align="bottom" vspace="0"><br><font size="4"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">منبع عکس:http://downhunt.com/wp-content/uploads/2010/03/quran.jpg</span></font><br><br><div class="b"> <div class="m1"> <p>برون شو ای غم از سینه که لطف یار می‌آید</p> </div> <div class="m2"> <p>تو هم ای دل ز من گم شو که آن دلدار می‌آید</p> </div> </div> <div class="b"> <div class="m1"> <p>نگویم یار را شادی که از شادی گذشتست او</p> </div> <div class="m2"> <p>مرا از فرط عشق او ز شادی عار می‌آید</p> </div> </div> <div class="b"> <div class="m1"> <p>مسلمانان مسلمانان مسلمانی ز سر گیرید</p> </div> <div class="m2"> <p>که کفر از شرم یار من مسلمان وار می‌آید</p> </div> </div> <div class="b"> <div class="m1"> <p>برو ای شکر کاین نعمت ز حد شکر بیرون شد</p> </div> <div class="m2"> <p>نخواهم صبر گر چه او گهی هم کار می‌آید</p> </div> </div> <div class="b"> <div class="m1"> <p>روید ای جمله صورت‌ها که صورت‌های نو آمد</p> </div> <div class="m2"> <p>علم هاتان نگون گردد که آن بسیار می‌آید</p> </div> </div> <div class="b"> <div class="m1"> <p>در و دیوار این سینه همی‌درد ز انبوهی</p> </div> <div class="m2"> <p>که اندر در نمی‌گنجد پس از دیوار می‌آید</p> </div> </div> <div class="spacer">&nbsp;</div><br><br><font size="4"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></font> text/html 2010-09-10T17:45:34+01:00 khaneyedoostkojast.mihanblog.com .....doctor عارف و عاشق http://khaneyedoostkojast.mihanblog.com/post/14 <font size="4"><span style="font-family: impact;">سلام <br>از استاد پرسیدم فرق عارف با عاشق چیه؟</span></font><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/30.gif"><br><font size="4"><span style="font-family: impact;">:عاشق باید اول عارف باشه اگه تو معشوقو نشناسی چجوری میخوای عاشقش </span></font><font size="4"><span style="font-family: impact;">بشی؟</span></font><font size="4"><span style="font-family: impact;"> <br>میدونین کلا خیلی جاها میبینم که عرفا راهشون رو از عشاق جدا میدونن ...<br>در واقع هر گروهی میگه راه من بهتره ولی به نظر من هر کسی با هر راهی میتونه برسه تفاوت تو اسماییه که ما رو این راها میذاریم. <br><br></span></font><div class="b"> <div class="m1"> <p>بازآی و دل تنگ مرا مونس جان باش</p> </div> <div class="m2"> <p>وین سوخته را محرم اسرار نهان باش</p> </div> </div> <div class="b"> <div class="m1"> <p>زان باده که در میکده عشق فروشند</p> </div> <div class="m2"> <p>ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش</p> </div> </div> <div class="b"> <div class="m1"> <p>در خرقه چو آتش زدی ای عارف سالک</p> </div> <div class="m2"> <p>جهدی کن و سرحلقه رندان جهان باش</p> </div> </div> <div class="b"> <div class="m1"> <p>دلدار که گفتا به توام دل نگران است</p> </div> <div class="m2"> <p>گو می‌رسم اینک به سلامت نگران باش</p> </div> </div> <div class="b"> <div class="m1"> <p>خون شد دلم از حسرت آن لعل روان بخش</p> </div> <div class="m2"> <p>ای درج محبت به همان مهر و نشان باش</p> </div> </div> <div class="b"> <div class="m1"> <p>تا بر دلش از غصه غباری ننشیند</p> </div> <div class="m2"> <p>ای سیل سرشک از عقب نامه روان باش</p> </div> </div> <div class="b"> <div class="m1"> <p>حافظ که هوس می‌کندش جام جهان بین</p> </div> <div class="m2"> <p>گو در نظر آصف جمشید مکان باش</p> </div> </div><br> text/html 2010-09-10T14:01:02+01:00 khaneyedoostkojast.mihanblog.com .....doctor فطرت http://khaneyedoostkojast.mihanblog.com/post/12 <font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="5">تا حالا فکر کردین عید فطر میگیم... *فطر* به چه معناست؟؟؟</font><font size="5"><img style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"></font><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">عید همتون مبارک</span></font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"><br><img src="http://img3.photographersdirect.com/img/26650/wm/pd2276598.jpg" alt="" border="0" hspace="0" align="bottom" vspace="0"><br><br><br><br><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">جواب:<br>از کسی شنیده بودم که یه بار یه خارجی تازه مسلمون شده دنبال این بوده که عید فطر میگیم فطر یعنی چی؟؟؟<br>هیشکی هم بلد نبوده ...بعد خارجیه میگه من شنیده بودم ایرانیا فقط شناسنامه ای مسلمونن<br><br>اون جور که من فهمیدم:<br>فطر از فطرت میاد یعنی یک ماه تمام جسمت رو کنترل میکنی و این اخر به فطرت و اون چیزی که اصل وجودته میرسی...اخر هر روز رو هم میگیم افطار اونم مثله اینه (فکر میکنم)<br></span></font> text/html 2010-09-09T15:50:14+01:00 khaneyedoostkojast.mihanblog.com .....doctor امتحان http://khaneyedoostkojast.mihanblog.com/post/11 <font size="4"><span style="font-family: courier new,courier,monospace;"><span style="font-family: courier new,courier,monospace;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> دیدم </span></span></span></font><font size="4"><span style="font-family: courier new,courier,monospace;"><span style="font-family: courier new,courier,monospace;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">با چند تا چیزمیشه </span></span></span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">به ماهیت ادما پی برد...<br>1.مقام 2.پول 3.عشق<br>اگه خیلی بی جنبه باشه با مقام دیگه تو رو نمیشناسه<br>بدم میاد از ادمایی که تا دیروز هیشکی نبودن حالا به اتکا به پولشون به خودشون اجازه میدن با بقیه هر جور که خواستن رفتار کنن اخ یاد شعر زیر افتادم<br>عشق به خیلیا نمیاد یعنی بعضیا لیاقت این که دوستشون داشته باشی رو ندارن از خدا میخوام یه همچین کسی سر راه هیچ کدوممون نیاد.<br></span></font><div class="b"> <div class="m1"> <p>ترسم که اشک در غم ما پرده در شود</p> </div> <div class="m2"> <p>وین راز سر به مهر به عالم سمر شود</p> </div> </div> <div class="b"> <div class="m1"> <p>گویند سنگ لعل شود در مقام صبر</p> </div> <div class="m2"> <p>آری شود ولیک به خون جگر شود</p> </div> </div> <div class="b"> <div class="m1"> <p>خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه</p> </div> <div class="m2"> <p>کز دست غم خلاص من آن جا مگر شود</p> </div> </div> <div class="b"> <div class="m1"> <p>از هر کرانه تیر دعا کرده‌ام روان</p> </div> <div class="m2"> <p>باشد کز آن میانه یکی کارگر شود</p> </div> </div> <div class="b"> <div class="m1"> <p>ای جان حدیث ما بر دلدار بازگو</p> </div> <div class="m2"> <p>لیکن چنان مگو که صبا را خبر شود</p> </div> </div> <div class="b"> <div class="m1"> <p>از کیمیای مهر تو زر گشت روی من</p> </div> <div class="m2"> <p>آری به یمن لطف شما خاک زر شود</p> </div> </div> <div class="b"> <div class="m1"> <p>در تنگنای حیرتم از نخوت رقیب</p> </div> <div style="font-style: italic; font-weight: bold;" class="m2"> <p>یا رب مباد آن که گدا معتبر شود</p> </div> </div> <div class="b"> <div class="m1"> <p>بس نکته غیر حسن بباید که تا کسی</p> </div> <div class="m2"> <p>مقبول طبع مردم صاحب نظر شود</p> </div> </div> <div class="b"> <div class="m1"> <p>این سرکشی که کنگره کاخ وصل راست</p> </div> <div class="m2"> <p>سرها بر آستانه او خاک در شود</p> </div> </div> <div class="b"> <div class="m1"> <p>حافظ چو نافه سر زلفش به دست توست</p> </div> <div class="m2"> <p>دم درکش ار نه باد صبا را خبر شود</p><p><br></p><p><img src="http://www.hvmag.com/Blogs/The-Wedding-Guru/June-2009/No-Kids-Allowed/6.25.09.nokids.jpg" alt="" border="0" hspace="0" align="bottom" vspace="0"></p><p>منبع عکس:http://www.hvmag.com/Blogs/The-Wedding-Guru/June-2009/No-Kids-Allowed/6.25.09.nokids.jpg<br></p><p><br></p> </div> </div><br> text/html 2010-09-09T11:33:29+01:00 khaneyedoostkojast.mihanblog.com .....doctor حج http://khaneyedoostkojast.mihanblog.com/post/9 <div class="b"> <div class="m1"> <p>ای قوم به حج رفته کجایید کجایید</p> </div> <div class="m2"> <p>معشوق همین جاست بیایید بیایید</p> </div> </div> <div class="b"> <div class="m1"> <p>معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار</p> </div> <div class="m2"> <p>در بادیه سرگشته شما در چه هوایید</p> </div> </div> <div class="b"> <div class="m1"> <p>گر صورت بی‌صورت معشوق ببینید</p> </div> <div class="m2"> <p>هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید</p> </div> </div> <div class="b"> <div class="m1"> <p>ده بار از آن راه بدان خانه برفتید</p> </div> <div class="m2"> <p>یک بار از این خانه بر این بام برآیید</p> </div> </div> <div class="b"> <div class="m1"> <p>آن خانه لطیفست نشان‌هاش بگفتید</p> </div> <div class="m2"> <p>از خواجه آن خانه نشانی بنمایید</p> </div> </div> <div class="b"> <div class="m1"> <p>یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدیت</p> </div> <div class="m2"> <p>یک گوهر جان کو اگر از بحر خدایید</p> </div> </div> <div class="b"> <div class="m1"> <p>با این همه آن رنج شما گنج شما باد</p> </div> <div class="m2"> <p>افسوس که بر گنج شما پرده شمایید</p> </div> </div> <div class="spacer"><font size="5"><span style="text-decoration: underline; font-style: italic; font-weight: bold;">&nbsp;پ.ن.برداشتتون رو از این شعر بگین ممنون<br></span><span style="text-decoration: underline;"></span></font><img style="width: 353px; height: 235px;" src="http://www.martinfrost.ws/htmlfiles/dec2007/haj_arafat.jpg" alt="" border="0" hspace="0" align="bottom" vspace="0"><br><font size="5"><span style="text-decoration: underline;">منبع همه شعرها از سایت:<br>ganjoor.net<br><br><br><br><font size="4"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="text-decoration: underline;">راستش</span></span></span></font></span><font size="4"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"> وقتی این شعرو میذاشتم فکرم همه جا رفت جز زیارت مکه...<br><br>فکرم پیش این شعر حافظ بود:<br><br>میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست/ حافظ تو خود حجاب خودی از میان برخیز</span></font><font size="4"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"></span></font><span style="text-decoration: underline;"><font size="4"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="text-decoration: underline;"></span></span></font><br></span><span style="text-decoration: underline; font-style: italic; font-weight: bold;"></span></font></div> text/html 2010-09-09T11:09:41+01:00 khaneyedoostkojast.mihanblog.com .....doctor کورمال کورمال http://khaneyedoostkojast.mihanblog.com/post/8 <font size="4"><span style="font-family: wingdings;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;">چقدر راحتن اونایی که هیچ وقت فکر نمیکنن.راحت چشمو گوششون رو بستن و بدون دیدن اطرافشون دنبال بقیه می دوند...کورمال کورمال</span></span></font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/43.gif"><br><font size="4"><span style="font-family: wingdings;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;">انگار هرچی بیشتر میفهمی تلخی دونستنو زیر زبونت بیشتر حس میکنی...میگی دیگه بسه...</span></span></font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/46.gif"><br><font size="4"><span style="font-family: wingdings;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;">بعد چند روز باز از نفهمیدن خسته میشی.من نمیخوام ناشکری کنم.فهمیدن خیلی خوبه ...<br>ولی وقتی میفهمی &nbsp; دیگه پایانی وجود نداره...<br>از خیلی چیزا لذتی نمیبرم نمیدونم بقیه چه اصراری دارن تظاهر به دوست داشتن ادما کنن...<br>بیخودی مهمونایی رو دعوت کنن که از با اونا بودن لذتی نمیبرن...فقط یه بازی بچه گونه س که ببین من چقد پول دارم و این چرخه ادامه داره...<br>فهمیدن خوبه چون رنج میبری و از بقیه قطع میشی میگن انقطاع از بقیه باعث میشه ادم به خدا نزدیکتر بشه...فکر کنم واسه همین خدا هر کی رو بیشتر دوس داره بیشتر بهش سخت میگیره...</span></span></font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"> <font size="4"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">خودمونو اماده کنیم<br></span></font><img src="http://www.blushingsurvivalguide.com/resources/spiritual.jpg?timestamp=1263059013662" alt="" border="0" hspace="5" align="bottom" vspace="5"><br><br><font size="4"><span style="font-family: wingdings;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><br></span></span></font> text/html 2010-09-08T09:00:08+01:00 khaneyedoostkojast.mihanblog.com .....doctor مریم (ع) http://khaneyedoostkojast.mihanblog.com/post/7 <font size="4"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">سلام<br>علاقه ی خاصی به داستان حضرت مریم(ع) دارم.<br>اگه اشتباه نکنم توی سوره ال عمران اومده.وقتی زکریا (ع) وارد شد پرسید مریم این چیست؟ <br>جواب داد این رزقی از جانب خدا است.<br>درسته که حضرت زکریا پیامبر خدا بوده ولی چرا نفهمید که اون رزقه؟؟؟<br>نتیجه اینه که شاید مقام حضرت مریم بالاتر بوده جایی که حضرت زکریا نرسید.<br>هرکه در این بزم مقربتر است&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جام بلا بیشترش میدهند<br><br>گفتم این داستانو دوست دارم ...<br>به نظرم واسه یه زن مهمترین چیز ابرو و پاکدامنیش باشه.<br>خدا وقتی عیسی رو به مریم(ع) داد&nbsp; اونو سنجید... امتحان سختی بود.<br>فکر کنم اونقدر مقام مریم(ع) بالا بود که هیچ مردی مناسبش نبود .<br>ارزش بعضی ادما فقط خود خداست.<br>کاش ما هم از امتحان او سربلند در بیایم.<br></span></font>